Informace

Odstoupení od smlouvy


Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.
◾Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující.
◾Pro odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme využít formulář.
◾Pokud kupující nevyužije formulář, v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky/faktury a číslo bankovního účtu.
◾Vrácenou zásilku je nutné pečlivě zabalit, aby nedošlo k požkození zboží během přepravy.
◾Finanční částka za vrácené zboží je zákazníkovi vyplacena po navrácení zboží na adresu prodávajícího.
◾Vrácené zboží by nemělo jevit známky používání.
◾Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
◾Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
◾S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy: ◾na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
◾na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
◾na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
◾na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
◾na dodávku novin, periodik a časopisů
◾softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

◾Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy: ◾u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 7 dní od uskutečnění objednávky
◾u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu


Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy:

Tomáš Ožana
Výškovická 633/188
 700 30, Ostrava

 

 


Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Home